አለምና ሐሰት ጋብቻ መስርተው

ውሸት የሚሉትን ቀጣፊ ልጅ ወልደው

ሲኖሩ… ሲኖሩ… ሲኖሩ… ተዋደው

ፍቅራቸው ሲደራ

ተጎራበቱና ከዲያቢሎስ ጋራ

ያው የጥንቱ ውሸት እረቀቅ አለና

የልጅ ልጅ አፈራ በእባብ ልቦና

እባብም ተማርካ በውዳሴ ከንቱ

አዳም እንቢ ቢላት ነግራ ለሴቲቱ

ቀንጥሰው ጎረሷት እፀ በለሲቷን

ሊበልጡ እግዚአብሔርን

አልሆነም ነገሩ አልሰመረም ምክሩ

የተገላቢጦሽ ዞረ አዳምም አፈረ

እንኳን እግዜር ሊኮን ሰው መሆንም ቀረ።

 

ምንጭ ሐመር 8 ዓመት ቁጥር 1 1992 ዓ.ም

ሰው መሆንም ቀረ